بوی خاک حین بارندگی

بوی خاک حین بارندگی: بوی مشهور بارون یا بوی خاک که عموما بین همه به اسم رایحه ای محبوب شناخته میشه، در حقیقت بوی خاک نیست، بوی آب روی خاک هم نیست. این ماده پتریکور (petrichor) نام داره و عامل اون مرگه! اما مرگ چی؟!

این رایحۀ خاک مانند و زمینی که حین بارندگی روی خاک خشک پدید میاد، نامی یونانی داره که حاصل دو واژۀ پترا (Petra) به معنی سنگ، و ایکور (Ichor) هست که در اسطوره شناسی یونان نام مایعی بوده که در رگ خدایان و رویین تنان جریان داشته.

این واژه در سال ۱۹۶۴ برای نظریه ای بیولوژیکی مطرح شد که در اون به پیدایش و چگونگی شکل گیری این رایحه حین بارندگی اشاره میکنه. روغن ترشح شدۀ انواع مشخصی از گیاهان که در خاک رس-بستر برای محافظت از بذرهاشون ذخیره شده، در هنگام بارندگی به همراه ژئوسمین (ماده ای حاصل فعالیت های اکتینوباکتر در خاک که به هنگام بارندگی کشته میشن) بویی خاک مانند و خنک و مات تولید میکنه.

چنانچه درهنگام بارندگی صاعقه نیز رخ بده بوی اوزون هم در این ترکیب بویایی پدیدار میشه. در صنعت عطر این رایحه رو در لابراتوار به کمک نتهای سنتتیک اوزون و ژئوسمین تولید میکنن اما معروف ترین مادۀ طبیعی که در تولید عطر با بوی خاک مانند نقش داره گل بنفشه و ترکیب چند نت خس خس (وتیور) هست.